ورود

وارد حساب کاربری خود شوید

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

تور استانبول قصرشایان

نام هتلستارهخدماتدو تخته (هر نفر)یک تختهکودک با تختکودک بدون تختکودک زیر 2سال
hk air port 3 BB 2,590,000 3,160,000 2,570,000 2,240,000 300,000
kumkapi 3 BB 2,850,000 3,760,000 2,830,000 2,240,000 300,000
Marina City 3 BB 2,990,000 3,860,000 2,970,000 2,240,000 300,000
fide 3 BB 3,190,000 4,360,000 3,170,000 2,240,000 300,000
golden pera 3 BB 3,270,000 4,460,000 3,250,000 2,240,000 300,000
Taksim Terrace 3 BB 3,340,000 4,660,000 3,320,000 2,240,000 300,000
Cumbali 4 BB 3,540,000 4,960,000 3,520,000 2,240,000 300,000
Dora 4 BB 3,680,000 5,160,000 3,660,000 2,240,000 300,000
Green Park Merter 5 BB 3,700,000 5,220,000 3,680,000 2,240,000 300,000
berjer 4 BB 4,180,000 5,960,000 4,160,000 2,240,000 300,000
titanic down town 5 BB 4,440,000 6,260,000 4,420,000 2,240,000 300,000
Grand Cevahir 5 BB 4,840,000 7,320,000 4,820,000 2,240,000 300,000

تور استانبول قصرشایان

نام هتلستارهخدماتدو تخته (هر نفر)یک تختهکودک با تختکودک بدون تختکودک زیر 2سال
hk air port 3 BB 2,450,000 3030000 2420000 2100000 300000
kumkapi 3 BB 2,720,000 3700000 2680000 2100000 300000
Marina City 3 BB 2,820,000 3830000 2780000 2100000 300000
fide 3 BB 3,030,000 4170000 2980000 2100000 300000
golden pera 3 BB 3,100,000 4350000 3050000 2100000 300000
Taksim Terrace 3 BB 3,200,000 4550000 3150000 2100000 300000
Cumbali 4 BB 3,350,000 4850000 3300000 2100000 300000
Dora 4 BB 3,480,000 5090000 3430000 2100000 300000
Green Park Merter 5 BB 3,500,000 5150000 3450000 2100000 300000
berjer 4 BB 3,900,000 5850000 3850000 2100000 300000
titanic down town 5 BB 4,000,000 6250000 3950000 2100000 300000
Grand Cevahir 5 BB 4,600,000 7350000 4550000 2100000 300000

تور استانبول قصرشایان

نام هتلستارهخدماتدو تخته (هر نفر)یک تختهکودک با تختکودک بدون تختکودک زیر 2سال
hk air port 3 BB 1,650,000 2000000 1630000 1470000 300000
kumkapi 3 BB 1,900,000 2450000 1880000 1470000 300000
Marina City 3 BB 1,930,000 2490000 1910000 1470000 300000
fide 3 BB 2,100,000 2850000 2080000 1470000 300000
golden pera 3 BB 2,150,000 2950000 2130000 1470000 300000
Taksim Terrace 3 BB 2,200,000 3050000 2180000 1470000 300000
Cumbali 4 BB 2,330,000 3310000 2310000 1470000 300000
Dora 4 BB 2,410,000 3470000 2390000 1470000 300000
Green Park Merter 5 BB 2,430,000 3510000 2410000 1470000 300000
berjer 4 BB 2,670,000 3990000 2650000 1470000 300000
titanic down town 5 BB 2,790,000 4230000 2770000 1470000 300000
Grand Cevahir 5 BB 3,190,000 5030000 3170000 1470000 300000

تور استانبول قصرشایان

نام هتلستارهخدماتدو تخته (هر نفر)یک تختهکودک با تختکودک بدون تختکودک زیر 2سال
hk air port 3 BB 2,450,000 2,930,000 2,430,000 2,070,000 300,000
kumkapi 3 BB 2,750,000 3,500,000 2,730,000 2,070,000 300,000
Marina City 3 BB 2,800,000 3,660,000 2,780,000 2,070,000 300,000
fide 3 BB 3,050,000 4,360,000 3,030,000 2,070,000 300,000
golden pera 3 BB 3,100,000 4,460,000 3,080,000 2,070,000 300,000
Taksim Terrace 3 BB 3,200,000 4,660,000 3,180,000 2,070,000 300,000
Cumbali 4 BB 3,350,000 4,960,000 3,330,000 2,070,000 300,000
Dora 4 BB 3,450,000 5,160,000 3,430,000 2,070,000 300,000
Green Park Merter 5 BB 3,480,000 5,220,000 3,460,000 2,070,000 300,000
berjer 4 BB 3,850,000 5,960,000 3,830,000 2,070,000 300,000
titanic down town 5 BB 4,000,000 6,260,000 3,980,000 2,070,000 300,000
Grand Cevahir 5 BB 4,530,000 7,320,000 4,520,000 2,070,000 300,000

تور استانبول قصرشایان

نام هتلستارهخدماتدو تخته (هر نفر)یک تختهکودک با تختکودک بدون تختکودک زیر 2سال
HK airport 3 BB 1,850,000 2200000 1730000 1540000 300000
kumkapi 3 BB 2,100,000 2600000 1930000 1540000 300000
Marina City 3 BB 2,130,000 2770000 2050000 1540000 300000
fide 3 BB 2,300,000 3090000 2210000 1540000 300000
golden pera 3 BB 2,390,000 3210000 2270000 1540000 300000
Taksim Terrace 3 BB 2,450,000 3330000 2330000 1540000 300000
Cumbali 4 BB 2,620,000 3670000 2500000 1540000 300000
Dora 4 BB 2,710,000 3850000 2590000 1540000 300000
Green Park Merter 5 BB 2,730,000 3890000 2610000 1540000 300000
berjer 4 BB 3,130,000 4690000 3010000 1540000 300000
titanic down town 5 BB 3,350,000 5130000 3230000 1540000 300000
Grand Cevahir 5 BB 3,650,000 5730000 3530000 1540000 300000